Loop in noordelijke richting – dat ligt aan de linkerhand als je voor ons huis staat. Je loopt nu door de Papenweg richting centrum.

(1) Weet je waarvoor het woord Paap staat?

De huizen in deze straat en buurt zijn bijna allemaal in een bepaalde periode gebouwd. Dat zie je aan ons huis maar verderop in de straat ook heel goed, met name aan de linkerkant van de straat, als je bijna bij de rotonde bent.

(2) Weet jij rond welk jaar deze huizen zijn gebouwd? Tip: kijk naar de gevels van de huizen aan de linkerkant van de straat (bovenaan staat soms een jaartal).

Loopt door tot aan de rotonde. Sla dan rechts af.

(3) Naar welke heilige is deze straat genoemd?

Je nadert een grote weg die we gaan oversteken. Vroeger lag hier een kanaal van Luik naar Maastricht. Aan de kant waar je staat heet het nog steeds Lage Kanaaldijk en aan de overkant Hoge Kanaaldijk. De huisnummers lopen aan beide kanten dan ook gewoon op: 1, 2, 3, 4, 5, enz. en dus niet 2, 4, 6, 8 aan de ene kant en 1, 3, 5, 7 etc. aan de andere kant.

(4) Waarom zouden ze dat gedaan hebben?

Steek de weg over (pas goed op, want de auto’s rijden hier soms hard). Loop rechtdoor het kleine straatje in. Tussen de bomen door kun je al een grote rivier zien.

(5) Hoe heet deze rivier? En wat heeft de naam Maastricht daarmee te maken?

Aan de overkant van de rivier zie je een aantal gebouwen staan die een beetje aan een kasteel doen denken. In de volksmond heet dit het “Gouvernement”.

(6) Welke functie heeft dat gebouw, wat gebeurt daar?

We draaien om en lopen een stukje terug, tot aan het begin van de straat, steken weer over en slaan dan rechtsaf.
We lopen over de stoep richting park onder de brug door. Dit is de meest zuidelijke brug van Nederland over de Maas. Als je zuidelijker het water over wilt, moet je doorrijden naar België. (De eerstvolgende brug ligt in Franstalig gebied. Ergens tussendoor ligt ook nog een veerpontje.)

(7) Naar welke Amerikaanse president is deze brug genoemd?

Als je bovenop de brug staat en je kijkt naar het noorden, dan zie je twee tot drie van de andere bruggen van Maastricht.

(8) Hoe heet de oudste brug van Maastricht, die met die bogen?

We lopen nu rechtdoor het park in. Dit deel van het park is genoemd naar een van de bekendste dichters uit Maastricht. Je kunt dat o.a. zien aan beeld in het park dat aan hem is gewijd.

(9) Hoe heette deze dichter?

We nemen het eerste paadje rechts, het park in, en volgen dit tot aan de vijver.